ค่อยๆดูดลำควยใหญ่ๆของแฟนให้แข็งตั้งสุดก่อนขึ้นร่อนช้าๆเสียวๆ