เสด็จพ่อเจ้าลักธิสะกดจิตสาวกสาวมาเย็ด แพ็คคู่ ภาค 1